Jdi na obsah Jdi na menu
 


memoriál Luboše Vernera

Stolně-tenisový turnaj:

1. ročník Memoriálu Luboše Vernera

Brno-Slatina

Pořádá Parkinson Klub Brno

A. Všeobecná ustanovení

1. Pořadatel: Parkinson Klub Brno (PKB) ve spolupráci s oddílem stolního tenisu TJ Spartak Slatina.

2. Datum: Sobota 30. května 2015

3. Místo a čas: Stolně-tenisová herna Spartaka Slatina, Brno Slatina Tuřanka 1.

Zájemci příjezdu soukromým vozidlem – parkování zajištěné v areálu TJ.

Přístup pro účastníky mimo Brna z dálnice D1 exit Slatina ze směru Praha a Olomouc.

Na první světelné křižovatce doprava a asi po 1km před následujícím semaforem

bezprostředně po pravé straně je areál Spartaku.

MHD z hlavního nádraží trolejbusem č. 31 směr Šlapanice a asi po 20-25 min. jízdy

vystoupit na zastávce Přemyslovo náměstí. Areál je 20 m od zastávky po pravé straně.

4. Vedení: Mgr. Eva Vernerová – předsedkyně PKB, Peter Jačisko – hlavní rozhodčí,

technické zabezpečení Ján Jačisko, Libor Jaša ve spolupráci s oddílem stolního tenisu

TJ Spartak Slatina.

5. Soutěžní disciplíny: Dvouhra muži a ženy, čtyřhra muži popřípadě smíšená čtyřhra.

6. Přihlášky: Přihlášky se specifikací druhu hry a doprovodu zájemci zašlou mailem na adresu

jjacisko@seznam.cz, nebo tel. č.: 604 271 697 do 14. 5. 2015.

7. Upozornění: Do soutěže se mohou přihlásit a účastnit se výhradně nemocní Parkinsonovou chorobou.

V herně je možný pohyb pouze po přezutí.

8. Prezentace: Herna stol. tenisu 08.00-09.00 hodin, garant: paní Jačisková.

Občerstvení zabezpečeno pro soutěžící i jejích doprovod.

9. Startovné: Pro soutěžící 100 Kč, pro doprovod 50 Kč, garant: paní Jačisková,

losovaní proběhne po prezentací: hlavní rozhodčí Peter Jačisko

B. Technická ustanovení

1. Systém soutěže: Hraje se podle Pravidel stolního tenisu.

Soutěž proběhne ve skupinách, další klíč bude upřesněn po prezentaci.

Hrát se může na 3 stolech

C. Program a časový harmonogram soutěžního dne:

8.00 – 9.00 h Prezentace, losování a slavností zahájení.

Zahájení provede předsedkyně PKB Mgr. Eva Vernerová.

9.30 – 12.00 h Jednotlivé soutěže

12.00 – 12.45 h Oběd

12.45 – 14.00 h Finálová utkání

14.00 – 15.00 h Vyhlášení jednotlivých disciplín, předáni diplomu a cen.

Z á v ě r

Mgr. Eva V e r n e r o v á                  Ján J a č i s k o

Předsedkyně Parkinson Klubu Brno Člen výboru Parkinson Klubu Brno