Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Seznam léků, které pacient s Parkinsonovou nemocí nesmí dostat:


 


 

Děkujeme panu MUDr. Petru Duškovi za jeho vstřícnost a za korekci uveřejněných léků.

 

Neuroleptika (tzv. typická): Jsou to především léčiva ze skupiny butyrofenonů a fenothiazinů

Hlavní přípravky: haloperidol (Haloperidol),

flufenazin (Moditen),

prochlorperazin (Prochlorperazin),

pimozid (ORAP), fluspirilen (IMAP)

metoclopramid (prokinetikum trávicí trubice): Degan, Cerucal, Paspertin, MigPriv, Migranerton

Thietylperazin (antivertiginosum, antiemetikum): Torecan


 

Blokátory vápníkových kanálů (vasodilatancia, antihypertensiva): cinnarizin (Stugeron, Cinnabene, Cinedil, Cerepar, Arlevert),

flunarizin (Sibelium)

promethazin (antihistaminikum):Prothazin, Promethazin, Phenergan Amiodaron (antiarytmikum):Cordarone, Sedacoron - při používání tohoto přípravku může dojít ke zhoršení parkinsonských příznaků. V případě nutnosti jeho užívání z kardiologické indikace může být nasazen s doporučením sledování parkinsonských příznaků.

 

Některá antihypertenziva: reserpin (Crystepin),

alfametyldopa (Dopagen, APO-Methazide, Dopamet, Dopegyt)

Současně se selegilinem se nesmějí používat následující léky:


 

Veškerá antidepresiva typu SSRI, inhibitorů MAO.Pozn.: tyto léky je možno u pacientů s Parkinsonovou nemocí podávat, je nutno však předem vysadit selegilin, a to cca 4 týdny před nasazením výše uvedených preparátů. V případě společného užívání selegilinu a SSRI může dojít k zvýšení krevního tlaku až stupně hypertenzní krize, ale za předpokladu pravidelných kontrol krevního tlaku je v případě nutnosti možno tyto léky používat společně.

Jelikož se jedná o potenciálně nebezpečné látky (či jejich kombinace), nutnost jejichž používání by měla být konzultována s ošetřujícím lékařem!

Při narkóze: Halothan, neuroleptanalgesie


 

Doporučení pro operační řešení, lokální anestézii, narkózu u pacientů s Parkinsonovou nemocí: Lékař, který má ve své péči pacienty s Parkinsonovou nemocí, si musí být vědom specifičnosti těchto pacientů, pokud se mají podrobit chirurgickému ošetření.

Je nutno vždy respektovat následující pokyny:

Oznámit chirurgovi před operací diagnózu Parkinsonovy nemoci a její přesnou léčbu. Doporučit případnou možnost lokální či svodné (epidurální) anestézie. Pokud tato není možná, nutno upozornit chirurga na nutnost co nejkratšího intervalu ve vysazení L-DOPA (Nakom, Isicom, Sinemet, Madopar). Tři týdny před operací vysadit selegilin (Jumex, Sepatrem, Niar). Je nutné si vzít všechny užívané léky s sebou a instruovat pacienta, aby přesný seznam léků a jejich dávkování odevzdal lékaři na chirurgickém oddělení. Pokud bude nutná celková anestézie, nutno upozornit na nevhodnost použití halothanu, jiné postupy mají menší riziko.

Kontraindikovány jsou všechny druhy neuroleptanalgezie! Žádná typická neuroleptika nesmějí být pacientovi s Parkinsonovou nemocí podána. K utlumení eventuálního pooperačního neklidu lze použít pouze tiaprid (Tiapridal). Pokud je nutno např. při břišních operacích nepodávat jakékoliv léky p.o. po delší dobu než 8 – 12 hodin, je nutno upozornit chirurga na možnost i prudkého zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci až do stavu tzv. akinetické krize. V takovém případě je nutno mít na chirurgickém oddělení k dispozici infusní amantadin sulfát (PK Merz infuze) či alespoň i.v. biperiden (Akineton i.v.). Je velmi vhodné nechat na chirurgickém oddělení kontakt na ošetřujícího lékaře – neurologa.

K lokální anestézii je nutno používat pouze anestetika bez adrenalinu.


 

Verzi ke stažení včetně doporučení pro ošetřující personál ( pro pacienty s Parkinsonovou nemocí) při operačních zákrocích, lokální anestezii a narkóze naleznete zde.

Autor: Prof. MUDr. Jan Roth, CSC., Neurologická klinika 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

 

převzato z     www. parkinson-help.cz